رژیم جراحی لاغری

سوالات متداول رژیم جراحی لاغری

چه مدت بعد از عمل جراحی لاغری میتوان برنج و کربوهیدرات مصرف کرد؟
8 هفته بعد از جراحی مصرف کربوهیذرات مجاز میشود.
با شروع هفته ی 7 بعد از جراحی لاغری، مجاز به مصرف میان وعده ها هستید.
رژیم های جراحی لاغری انواع مختلفی دارد. مانند جراحی اسلیو، بای پس و … که شخص متقاضی رژیم می بایست، حداقل 6 ماه تحت رژیم های درمانی و تخصصی بعد از عمل جراحی لاغری باشد. تا کمترین عوارض بعد از عمل را تجربه کند.
بله. بعد از جراحی های لاغری، حداقل به مدت 6 ماه، تحت برنامه غذایی باشید تا بهترین و بدون عوارض ترین نتیجه را بعد از عمل تجربه کنید.
دریافت توصیه های غذایی از متخصص تغذیه

دانلود رایگان اپلیکیشن سیرا