رژیم لاغری فستینگ

رژیم فستینگ چیست؟رژیم فستینگ چند کیلو کم میکند؟

رژیم فستینگ یا رژیم روزه داری متناوب یک رژیم لاغری است که در آن فرد طی ساعاتی از روز می ...
رژیم کتوژنیک و کبد چرب

آیا رژیم کتوژنیک در درمان کبد چرب موثر است؟

آیا از ارتباط رژیم کتوژنیک و کبد چرب آگاه هستید؟ آیا رژیم کتوژنیک در درمان کبد چرب موثر است؟ متاسفانه ...

رژیم لاغری اصولی و بی ضرر چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟

زمانی که افراد تصمیم به لاغری و کم کردن وزن می گیرند، اولین کاری که می کنند جست و جوی ...
رژیم لاغری شوک

رژیم شوک و تاثیر آن بر لاغری

رژیم های لاغری بسیار زیادی در فضای اینترنت وجود دارند که تاثیرگذار نیستند و یا اینکه تاثیر آن ها موقتی ...